Svatý Jan pod Skalou

Ve středu 20.12.2023 studenti trávili čas získáváním informací o Svatém Janu pod Skalou,
které následně zpracovali formou prezentací. Ty si pak následně prezentovali dvojčlenné
skupinky navzájem. Tato aktivita sloužila k přípravě na druhý den, kdy se studenti vydají na
místo činu.

Výprava začala dne 21.12.2023 uprostřed Svatého Jana pod Skalou. Čekající skupina
studentů na pana profesora Urbánka si se zaujetím prohlíželi místní areál. Kromě krásného
kláštera i skály byly k obdivu.

Jako první na programu byla přednáška od místního správce pana Michala Šedivého, jež
probíhala v chladném, avšak překrásném katolickém kostele Narození svatého Jana Křtitele.
Studenti se dozvěděli legendu o svatém Ivanovi a počátcích zdejšího kláštera a kostela.

Po prohlídce jeskyně svatého Ivana se skupina přesunula k zdejšímu minerálnímu prameni.
V rámci zaslouženého odpočinku byl oběd ve zdejší školní jídelně a následně hudební
vložka zahraná na piano od jednoho ze studentů. Program pokračoval procházkou zdejším
lesem, a to okolo kaple Povýšení svatého Kříže a novogotické kapličky.

Následně členové výpravy navštívili informační centrum, které bylo bohužel zavřené, a také Svatojánské
muzeum (průvodce Jiří Ševčík st.), které bylo zároveň posledním místem jejich výletu.
Těšíme se na další výživné dobrodružství!

Marika Hochmanová 2. C, Vojtěch Houha 2.C, Matěj Tuček 2.C, Lukáš Frank 2.C

Informační tabule

Mgr. Jana Císařová

Ke konci minulého školního roku se všichni žáci naší školy během projektového týdne nějakým způsobem zapojili do prozkoumávání Brd. Velká část současné septimy se pustila do úkolu shromáždit textový a fotografický materiál, který by městu Hostomice posloužil k tvorbě informačních tabulí. Cílem bylo zpracovat nejen zajímavá místa a památky v samotných Hostomicích, ale také v obcích, které k nim patří (Bezdědice, Radouš a Lštěň), a zároveň turisticky atraktivní cíle v okolních Brdech.

   Během projektového týdne byly podklady posbírány a vytvořeny, následně se poupravily, zadaly ke zpracování grafické firmě a poté, co byly i fyzicky vyrobeny (spolu s dřevěnými tabulemi), se ke konci roku 2023 dočkaly instalace.

Město Hostomice ještě jednou všem zúčastněným děkuje za skvělou spolupráci!

Dějepisná soutěž 2023

Filip Mazura, 8.A

Dne 23. listopadu se trojice švarných dějepisářů ve složení Matěj Tuček, Jakub Kašpárek a Filip Mazura vydala na celo-dvou-státní kolo prestižní dějepisné soutěže pořádané Gymnáziem Cheb. Letošní kolo se věnovalo evropským dějinám mezi Postupimskou a Helsinskou konferencí, tedy rokům 1945 až 1975. Před soutěží jsme se také stihli pozdravit s absolventem hořovického gymnázia, panem profesorem historie na FF UK Milanem Hlavačkou, který se nám poté během pauzy asi 30 minut věnoval a probírali jsme spoustu dějepisných záležitostí. Na začátek mělo projev několik osobností, např. pedagog Gymnázia Cheb Miroslav Stulák, který se organizaci soutěže pro česká a slovenská gymnázia věnuje více než třicet let, nebo expert na moderní dějiny Petr Blažek. Do soutěže jsme šli pozitivní nezatížení jakýmikoliv nervy, a proto nebereme nijak smutně, že jsme skončili na 45. místě ze 75 a jako ne-vítězové sázky s panem profesorem Urbánkem jsme tedy na jeden vyučovací den šli do školy v pyžamu. Krásnou tečkou za příjemně stráveným dnem byla slepice na paprice od babičky jednoho ze soutěžících, bydlící cca 1 km od Chebského gymplu, a zastávka na česko-německé hranici u památníku železné opony.

Moc děkujeme organizátorům za skvělý průběh akce, obzvláště pak kuchařům za výtečnou gastronomii. Děkujeme také loňským maturantům Ondrovi Šebestovi a Vojtovi Veverkovi, bez kterých bychom se na celostátní kolo nedostali!

Česko zpívá koledy

Zveme Vás na 13. ročník akce

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

ve středu 13. prosince 2023 v 10:05 hodin v prostorách naší školy.

Společně si zazpíváme tyto koledy:

  • Nesem vám noviny
  • Jak jsi krásné neviňátko
  • Veselé vánoční hody
  • Půjdem spolu do Betléma
  • Dej bůh štěstí
  • Štědrý večer
  • Vánoce, vánoce
  • Rolničky, rolničky

GVH + 2. ZŠ Hořovice