Juniorský maraton 2023

V úterý 25.4. se uskutečnil tradiční štafetový závod středních škol Juniorský maraton pod organizací RunCzech. Do soutěžení se opět zapojilo naše gymnázium, které vyslalo reprezentovat hned dvě štafety. Zejména ta první pomýšlela minimálně na medailové umístění a toužila postoupit do velkého finále, které je součástí Pražského maratonu. Kromě studentských štafet poskládalo GVH také štafetu učitelskou, posílenou o absolventy. Štafeta GVH „A“ bojovala po celou dobu závodu okolo medailových pozic a díky několika velmi kvalitním výkonům dokonce vytvořila nový školní rekord, který nyní činí 2:41:34. I přes tento skvělý výsledek to však na postup do velkého finále nestačilo. Naše štafeta obsadila 3. místo ve Středočeském kraji za loňským celorepublikovým medailistou z Příbrami a velmi kvalitním Benešovem. Naše druhá štafeta si přijela závod zejména užít a získat další krásné tričko a s úsměvy na rtech nakonec dokončila těsně pod 3:30. Učitelská štafeta, která obhajovala loňské vítězství, skončila letos na místě druhém, když si čtyři členi štafety spravedlivě rozdělili porci kilometrů po cca 10,5 km. Z cesty i samotného závodu si všichni odnesli hromadu zážitků a my jim ještě jednou touto cestou děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a zároveň se těšíme na další společné závody.

Výsledky přijímacích zkoušek

Seznam přijatých uchazečů do čtyřletého studia

Seznam přijatých uchazečů do osmiletého studia

Ve středu 3. května rozešleme doporučeně rozhodnutí o nepřijetí. Poté mohou nepřijatí podat odvolání proti nepřijetí (až po obdržení rozhodnutí, ne dříve).

Výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče:

Pořadí uchazečů:

Almanach 75

Vážení, milí a ctění absolventi hořovického gymnázia,

dovoluji si Vás požádat o článek (vzpomínku) do chystaného Almanachu GVH 75, který vyjde u příležitosti 75. výročí vzniku naší školy. Uveďte, prosím, své jméno současné i tehdejší a rok maturity. Příspěvky můžete zasílat na mail gvh@gvh.cz.

Pokud by se Vám do delšího psaní nechtělo, nabízíme Vám vzpomínkový formulář, který najdete na https://forms.gle/EKZ5rCZkbxeuvWyZ8.

S předstihem Vás srdečně zvu na oslavy onoho výročí, jež proběhnou v sobotu 16. září 2023.

Předem mnohokrát děkuji za ochotu, těším se a srdečně zdravím,

Jiří Vlček, GVH Hořovice

A zase se to stalo …

Olympiáda z francouzského jazyka

Rok se s rokem sešel a naše francouzská komunita na GVH porovnala své znalosti jazyka ve školním kole olympiády ve francouzštině, které se konalo 4. dubna 2023, pod dohledem paní profesorky Hoškové a Pintové, s následujícími výsledky:

Kategorie A1/A1+

1. místo: T. Ševítová

2. místo: T. Podušková

3. místo: M. Lukavská

Kategorie A2/A2+

1. místo: Z. Krtilová

2. místo: E.  Burešová

3. místo: E. Hrabáková

Kategorie B1

1. místo: V. Štajnerová

2. místo: Z. Krtilová

3. místo: A. Řehořová

Všem zúčastněným studentům děkujeme za účast a chválíme začátečníky za nasazení i výkon 

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 13. dubna od 16:00 proběhnou v budově gymnázia třídní schůzky. Na žádost některých rodičů se trochu změní jejich podoba. Nejprve je setkání v kmenové třídě s třídním vyučujícím a individuální informace poté vyučující sdělí v kabinetech nebo v učebnách dle rozpisu.

V učebně č. 10 (1. patro) bude otevřena tradiční Kavárna u Irenky. S tím souvisí drobné změny učeben. Rodiče sekundánů se sejdou v učebně Elektro v suterénu a rodiče oktavánů se potkají v knihovně v suterénu.

Těšíme se na Vás.

Certamen Latinum 2023

V letošním roce se uskutečnilo za posledních 20 let historie školy první školní kolo olympiády z latiny,
nazývané Certamen Latinum. Zúčastnili se ho hned 3 žáci GVH, kteří navštěvují páteční latinský
kroužek. V kategorii A se zúčastnil Vojta Polišenský (6.A), zadání kategorie B, určené pro studenty,
kteří se latině věnují déle než dva roky, plnily Šárka Synovcová (6.A), a Anička Polišenská (8.A). Z
každé kategorie mohou do dalšího, tedy zemského kola postoupit studenti z prvního a druhého
místa. Vojta se rozhodl dalšího kola nezúčastnit, Šárka z prvního a Anička z druhého místa se shodly,
že to zkusí.
Zemské kolo proběhlo ve čtvrtek 30. března v hlavní budově Filosofické fakulty UK na náměstí Jana
Palacha v Praze. Dívky vybavené latinsko-českými slovníky vyrazily si soutěž hlavně užít. Měly se
postavit studentům gymnázií, kde se latina vyučuje povinně několik let, navíc nebyl nikdo ze starších
studentů, kdo by sdílel své dojmy z předchozích ročníků. Do zadání se vrhly s vervou ve snaze nedat
svou kůži zadarmo. Při vyplňování testu, který se neomezuje pouze na překlady, ale obsahuje i otázky
historicko-kulturní, zúročily nejen svou čtyřletou práci v kroužku, ale i znalosti z antické historie,
kultury a mytologie získané v hodinách dějepisu, literatury, výtvarné výchovy i samostudiem.
V kategorii B zemského kola Certamen Latinum spolu soupeřilo 19 studentů (10 z různých pražských
gymnázií, dále Říčany, Neratovice, Plzeň, Klatovy a Hořovice). Anička Polišenská obsadila krásné osmé
místo. Šárka Synovcová se dokonce probojovala na medailovou pozici a se ztrátou pouhých 75 setin
bodu za vítězkou obsadila úžasné druhé místo! Oběma ze srdce gratulujeme k tak skvělým výsledkům
a Šárce, která z druhého místa postoupila do celorepublikového kola, do nějž postupuje 5 studentů z
českého a 5 z moravského zemského kola, moc držíme palce, aby uspěla co nejlépe.
Celorepublikové kolo Certamen Latinum proběhne 12. dubna v prostorách Národního muzea v Praze.
Držte Šárce palce spolu s námi 🙂

více o soutěži zde