Kromě Skotska taky Anglie

text: Anna Maierová, 4.C

foto: Amálie Řehořová, 4.C

Ptáte se, jak může vypadat zastávka zájezdové skupiny elitního gymnázia v jedné z historicky největších metropolí? Hádáte správně, je to Amsterdam. Inu, nejlepší by samozřejmě bylo vidět to na vlastní oči, protože z vyprávění je zatěžko uvěřit. Ovšem nezbývá vám nic jiného, že.

Podotkla bych, že zázrakem je už jen fakt, že do Nizozemí jsme se dostali všichni, a ještě navíc živí a zdraví. Na první zastávce, ještě ve starém dobrém Česku, jsme málem přišli o Majkla (čtěte „o blíže neurčeného Michala Voráčka ze 4. C“), který (možná) nechtěně nastoupil do jiného autobusu. Naštěstí je zvyklý na nižší standarty naší školy (vtip!), došlo mu, že tudy cesta nevede, a nakonec šťastně nastoupil do toho správného vozidla. Až po odjezdu z benzínky vyšlo najevo, že nebyl jediný, kdo by se byl býval podíval místo do Amsterdamu do Paříže. 

Amsterdam, město tulipánů a bicyklů, jsme prozkoumávali celý den jak s panem průvodcem Tomášem, tak po vlastní ose. Dokonce jsme se i projeli, respektive propluli, po amsterdamských kanálech (myšleno vodních!) na palubě grachtu. Odtud jsme se mohli kochat například Tančícími domy. Jsou mimochodem mnohem stylovější než ten náš. 

Amsterodam na kanálu

Z Amsteru zamířil náš autobus do nedalekého přístavu. Po nějakých krásných 16 hodinách na trajektu jsme konečně spatřili břehy Anglie! A to konkrétně newcastleské. 

trajekt

První den ve Skotsku jsme navštívili svatební vesničku Gretna Green a odpoledne Glasgow Science Centre, kde jsme mohli zavzpomínat na návštěvy Techmanie a znovu se stát na chvíli dětmi. Večer si od nás profesorky mohly konečně odpočinout, protože nás čekalo ubytovávání v hostitelských rodinách v okolí Stirlingu.

Continue reading

Informace ke stávce 27. 11.

Do pondělní stávky se zapojí část učitelského sboru. Provoz školy bude zajištěn. Výuka bude probíhat podle náhradního zkráceného rozvrhu. Jídelna funguje normálně.

Přikládáme vyjádření stávkujících:

Vážení rodiče,
rádi bychom vás informovali, z jakého důvodu se část pedagogického sboru rozhodla připojit ke stávce.

Myslíme si, že vzdělávací a pracovní podmínky pro studenty i zaměstnance na naší škole jsou na velmi dobré úrovni, přesto jsme se rozhodli stávku podpořit. Existují totiž odůvodněné obavy, že se po období zlepšování stavu našeho školství opět kvalita výuky bude snižovat.

Také bychom chtěli solidárně podpořit školy, jichž se současná situace dotkne nejvíce.

Přikládáme odkaz na oficiální stanovisko školských odborů.

Kolektiv stávkujících zaměstnanců

Londýn 2023

V úterý 26. září v odpoledních hodinách jsme vyrazili na nekonečnou cestu do hlavního města Velké Británie, Londýna. Na místo jsme dorazili ve středu ráno a prohlídku začali centrem Londýna a obou břehů Temže. Den jsme skončili u nultého poledníku v Greenwich. Druhý den jsme navštívili pobřežní městečko Brighton a útesy Seven Sisters. Páteční dopoledne jsme strávili v královském hradě Windsor a okolí. Odpoledne jsme pak zkoumali vojenská letadla v R.A.F. muzeu. Poslední den jsme se znovu vydali do srdce Londýna. Viděli jsme sídlo panovníka Velké Británie i Westminsterský palác spolu s ikonickým Big Benem. Pak už nás čekala jen čtrnáctihodinová cesta zpět. I přes všechny komplikace jsme v pořádku a plní dojmů dorazili v neděli dopoledne zpět ke škole.

Lucie Havlíková, 7.A

Frankofonie 2023

Ve čtvrtek 22.6.2023 se uskutečnilo slavnostní vyhodnocení výtvarné části školního kola Frankofonie 2023. 
Nejvyšší počet hlasů studentů a pedagogů školy obdržel František Doležal z 1.C. Druhé místo obsadila Linda Eiseltová ze 4.A. Třetí místo získala Kateřina Bicencová, rovněž ze 4.A. Všem oceněným blahopřejeme

Úkolem studentů bylo vytvořit výtvarnou práci, příběh, ze tří francouzských slov. Letošní soutěž propojovalo téma času. Jak se úkolu zhostili všichni studenti 4.A a 1.C, je možno vidět na společné výstavě ve druhém patře školy.

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili výtvarné soutěže. Máme radost ze zajímavých a neobvyklých výtvarných prací. Věříme, že jsme všichni o trochu bohatější i zkušenější.

Josef Zedník, učitel Vv

Vítězná práce – František Doležal, 1.C