Le petit déjeuner à l’Alliance française à Pilsen

Tak jsme si vyjeli do Plzně. 

S výběrem studentů francouzštiny jsme vyjeli posnídat do Francouzské aliance do Plzně, v rámci projektových dní na GVH.

Posnídali jsme croissants, pains au chocolat, baguettes, macarons s café, jus d´orange et chocolat chaud v krásných prostorách AF na plzeňském náměstí.

Dozvěděli jsme se něco o vzniku a historii Alliance francaise, o možnostech studovat francouzštinu v Čechách a ve Francii, o pestré nabídce kurzů francouzštiny na půdě AF, o zkouškách DELF/DALF, o bohatém kulturním programu AF.

Zahráli jsme si Kahoot o sladké ceny, zkusili si gastronomický quiz.

Bylo to génial, už se těšíme za měsíc na Korsiku!

HoPi (prof. Petra Hošková a prof. Kateřina Pintová)

Certamen Latinum 2024

Čtvrtého dubna tohoto roku se uskutečnilo celostátní kolo olympiády v latinském jazyce zvané
Certamen Latinum. Samozřejmě mu předcházelo kolo školní a zemské, to první v únoru a druhé
v březnu. Oběma koly se úspěšně probojovala, stejně jako loni, až ke zmíněnému celostátnímu kolu
studentka 7.A Šárka Synovcová, která úspěšně hájila barvy našeho gymnázia.
V celostátním kole se v kategorii B, určené studentům, kteří se latině věnují více než dva roky, sešlo
10 studentů z gymnázií napříč Českou republikou. Řešili velmi zajímavé a dle ohlasů i zábavné otázky
spojené s nově objevenou facebookovou stránkou císaře Karla IV. Že jste nevěděli, že ve středověku
něco takového existovalo? Podívejte se na přiložené obrázky sociální (pergamenové) sítě, jež se ve
středověku nazývala „Pergamena vultus“.


Záštitu nad konáním „latinské olympiády“ převzal v roce 2023 Ústav řeckých a latinských studií a
soutěž v jejich podání je vtipná, zábavná a moderně pojatá soutěž určená pro všechny zapálené
latiníky z řad gymnaziálních studentů. Testuje, ale zároveň edukuje a baví. Kromě jazyka jsou zde
vtipnou cestou testovány i znalosti historie a umění.
Jak významné toto klání bylo, dokládá i fakt, že Český rozhlas přinesl kromě reportáže zde
(v čase 15:19) i živý vstup do vysílání Českého rozhlasu Plus zde (v čase 13:50).
Šárka se zadaných úkolů zhostila svědomitě a zdatně a obsadila pěkné 7. místo mezi studenty z Čech
i Moravy. S ohledem na to, že na GHV se v současné době latina vyučuje pouze formou kroužku a vše
je tedy v rukou (a na píli) účastníků, je to jistě výkon hodný obdivu. Díky, Šárko, za příkladnou
reprezentaci naší Alma mater a mnoho zdaru v příštím ročníku 😉

Mgr. Hana Veselá (vyučující latiny v kroužku GVH)

Olympiáda z francouzštiny na GVH 2024

Po roce se  naše francouzská komunita GVH opět sešla, aby porovnala své znalosti francouzštiny ve školním kole olympiády, které se konalo 6. března 2024. Tentokrát jsme na ně byly čtyři – paní profesorky Hošková a Pintová a dvě mladé svěží pomocnice V. Štajnerová a E. Burešová. 

Umístění je následující:

Kategorie A1

1. místo: D. Crková

2. místo: L. Vavřincová

3. místo: A.  Chaloupková

Kategorie A2

1. místo: T. Podušková

2. místo: V. Packa

3. místo: A. Opatrná

Kategorie B1

1. místo: M. Lukavská

2. místo: T.  Krtilová

3. místo: V. Polišenský

Všem zúčastněným studentům děkujeme za účast a chválíme začátečníky za nasazení i výkon 🙂

Krvi zdar!

Filip Mazura, 8.A

Ve středu 17. ledna brzy ráno se v transfúzní stanici Nemocnice Hořovice pod vedením paní profesorky Komínkové shromáždili studenti našeho gymnázia, které lákala touha udělat dobrou věc, a to darovat pár stovek mililitrů své krve potřebným.

Nejprve jsme obdrželi pořadové číslo a dotazník, který jsme vyplnili v čekárně. Při jeho náročném vyplňování nám pomáhala konzumace lahodného pečiva, které jsme zapíjeli vodou, limonádou či různými nápoji z kávovaru.

Po evidenci, kdy jsme museli splnit kritéria pro darování, nás čekal onen moment uvelebení se na nemocniční lůžko, na němž nám byla bezbolestně odebrána naše červená tělní tekutina. Jelikož se jen málokdo chtěl dívat na jehly ve svých rukou, uvítali jsme, že v odběrové místnosti byla přítomna televize, na které právě vysílali přenos z Poslanecké sněmovny. Záběry poslanců dokázaly některým z nás zvednout tlak, což sestřičky bezpochyby uvítaly.

Prvodárci pak obdrželi balíček dárků. Na konci celé dobročinné akce nám byl podán výklad o tom, komu naše krev pomůže a jaký rozdíl je mezi odběrem krve a plazmy. Též nám byl vysvětlen harmonogram, který máme dodržovat, pokud bychom chtěli darovat krev i v budoucnu, o čemž několik z nás i po tomto (i přes počáteční obavy) pozitivním zážitku silně uvažuje.

Závěrem děkujeme laskavým sestřičkám za jejich vstřícný přístup a věříme, že námi darovaná krev pomůže tam, kde má.

Pokrevní bratři a sestry ze 7.A, 3.C, 8. A a 4.C