Kalendář školního roku

I. p o l o l e t í

září
1. Začátek vyučování, MZK – podzimní termín
5. – 8. Kurs „Go!“ pro 1.C
5. Seznamovací schůzka prima
12. – 14. Kurs „Go!“ pro primu
12. Seznamovací schůzka – 1.C
20. Studentská rada
21. Srdíčkový den
28. Státní svátek
během Předmětové komise
říjen
5. Studentská rada, pedagogická rada – diagnostická
5. Burza středních škol – Beroun
Bílá pastelka
26. + 27. Podzimní prázdniny
28. Státní svátek
listopad
3. Studentská rada
9. Den otevřených dveří
17. Státní svátek
23. Pedagogická rada – po 1.čtvrtletí
24. Třídní schůzky
prosinec
1. Uzávěrka přihlášek žáků k MZ 2020 pro jarní období, studentská rada
6. Srdíčkový den
20. Akademie
23. Začátek vánočních prázdnin
během Předmětové komise
leden
3. Nástup po vánočních prázdninách
5. Studentská rada
2.-7. LVVZ – 2.A
7.-14. LVVZ – 5.A
14.-21. LVVZ – 1.C
23.-26. Avamuš
26. Pedagogická rada
31. Pololetní vysvědčení, jednotná kritéria přijímacího řízení 2023

II. p o l o l e t í

únor
2. Studentská rada
3. Pololetní prázdniny
březen
1. Odevzdání přihlášek ke studiu na SŠ
8. Studentská rada
11. – 15. Jarní prázdniny
během předmětové komise
duben
3. Studentská rada
6. Velikonoční prázdniny
10. Svátek
12. Pedagogická rada
13. Třídní schůzky
11. – 12. Maturitní zkoušky – písemné práce ČJL a CJ
13. – 14. Přijímací zkoučky 4-leté studium
17. – 18. Přijímací zkoušky 8-leté studium
19. Pedagogická rada pro maturanty
21. Vysvědčení maturantů
od 24. První část „bílého týdne“ maturantů
květen
2. – 4. Maturitní zkoušky – didaktické testy
5. Studentská rada
20. – 24. Maturitní zkoušky – ústní zkoušky PČ
Vydání maturitních vysvědčení
červen
5. Studentská rada
28. Pedagogická rada
během Předmětové komise
30. Závěrečné vysvědčení