Výchovní poradci

Mgr. Tomáš Sládek (kabinet biologie) má na starost prevenci a je také výchovným poradcem

Jeho konzultační hodiny jsou v čase:

středa  8.00 – 10.00  + po osobní dohodě možné kdykoliv jindy