Informace

Gymnázium Václava Hraběte je veřejná škola zřizovaná Středočeským krajem, sídlící v Jiráskově ulici 617 v Hořovicích.

Jeho historie začíná v roce 1948, kdy vzniklo na místě Učitelského ústavu. Po různých změnách názvu, daných dobovou realitou, užívá od června 2001 čestného názvu Gymnázium Václava Hraběte.

Školní řád a Školní vzdělávací program GVH je zde.

Jeho cílem je poskytovat studentům univerzální vzdělání, aby mohli pokračovat v dalším studiu na vysokých a vyšších

školách nebo se díky získaným dovednostem a znalostem dokázali uplatnit v praxi.

Gymnázium Václava Hraběte zajišťuje vzdělávání ve čtyřletém i osmiletém vzdělávacím programu: čtyřleté všeobecné gymnázium (po 9. třídě ZŠ) a osmileté všeobecné gymnázium (po 5. třídě ZŠ).

Vedle výuky nabízí svým žákům řadu aktivit sportovních i kulturních.

Státní reálné gymnasium v Hořovicích bylo otevřeno počínaje školním rokem 1948/49 na místě zrušeného státního koedukačního učitelského ústavu. Od roku 1953 bylo gymnasium zákonem o jednotném školství přeměněno na jedenáctiletou a později dvanáctiletou střední školu.V roce 1963 se tato škola transformovala na Střední všeobecně vzdělávací školu a od škol. roku 1969/70 se stala opět gymnáziem. Od škol.roku 1990/91 jsou na škole dvě formy studia – čtyřleté a víceleté. Škola je umístěna v budově bývalého státního učitelského ústavu Hořovice, Jiráskova 617, která byla postavena v letech 1928-30. Ve školní budově, které je majetkem města Hořovice, je také umístěna 2.ZŠ.

Od 15.6. 2001 byl MŠMT škole propůjčen čestný název Gymnázium Václava Hraběte.

1. července 2001 se zřizovatelem školy stal Středočeský kraj.

Ve dnech 7.-9.6.2013 si škola připomněla 65.výročí svého založení. Oslavy zahrnovaly velké setkání současných studentů s bývalými studenty i zaměstnanci. Ve Společenském domě proběhl slavnostní reprezentační ples GVH, K výročí byl vydán Almanach 65. Každým rokem je pro veřejnost vydávána tiskem Výroční zpráva.

Studijní obory

Škola zabezpečuje výuku ve dvou studijních oborech:

– osmileté studium

7941K81 – Gymnázium, ŠVP Tradice i otevřenost
prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima, oktáva

– čtyřleté studium

7941K41 – Gymnázium, ŠVP Tradice i otevřenost
1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník