Přijímací zkoušky

Všechny potřebné informace k přijímacímu řízení najdete v prezentaci ze dne otevřených dveří

Pro informaci nabízíme přehled bodů přijatých v posledních letech

Zde najdete formulář přihlášky, ale tu většinou tiskne základní škola.

Potvrzení od lékaře není na naší školu potřeba.

Upozornění pro majitele datových schránek. Pokud budete posílat přihlášku datovkou, je potřeba mít dokument autorizovaně zkonvertovaný. Prostý sken nestačí. Detaily zde.

Jakékoli dotazy rádi objasníme na tel. čísle 311 51 29 57.