Přijímací zkoušky

Ve školním roce 2023/24 otevíráme jednu třídu čtyřletého a jednu třídu osmiletého studia

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium

Kritéria přijímacího řízení pro osmileté studium

Všechny potřebné informace najdete v prezentaci ze dne otevřených dveří

Pro informaci nabízíme přehled bodů přijatých v posledních letech

Zde najdete formulář přihlášky, ale tu většinou tiskne základní škola.

Potvrzení od lékaře není na naší školu potřeba.

Upozornění pro majitele datových schránek. Pokud budete posílat přihlášku datovkou, je potřeba mít dokument autorizovaně zkonvertovaný. Prostý sken nestačí. Detaily zde.

Přijímací zkoušky harmonogram

1. března 2023 – termín odevzdání přihlášky

kolem 28. března 2023 – odesílání pozvánek na PZ

13. dubna 2023 – první termín přijímací zkoušky – čtyřleté studium

14. dubna 2023 – druhý termín přijímací zkoušky – čtyřleté studium

17. dubna 2023 – první termín přijímací zkoušky – osmileté studium

18. dubna 2023 – druhý termín přijímací zkoušky – osmileté studium

28. dubna 2023 – zveřejnění pořadí uchazečů

2. května 2023 – 8:00 – 10:00 – možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

3. května 2023 – zveřejnění seznamu přijatých

10. května 2023 – první náhradní termín přijímací zkoušky – čtyřleté i osmileté studium

11. května 2023 – druhý náhradní termín přijímací zkoušky – čtyřleté i osmileté studium

Jakékoli dotazy rádi objasníme na tel. čísle 311 51 29 57.