SRPG

Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia v Hořovicích je nezávislým a dobrovolným spolkem, který sdružuje rodiče a zákonné zástupce studentů navštěvujících Gymnázium v Hořovicích a další osoby s vazbou na školu.

Z každoročně vybíraných členských příspěvků spolek přispívá na odměny pro ostudenty, cestovné na soutěže, zlepšování školního prostředí, nákup hygienických potřeb,…

Více informací o činnosti můžete najít v dokumentech SRPG.

Jakékoli dotazy či připomínky můžete směřovat na předsedkyni Mgr. Dagmar Kuncovou prostřednictvím vedení školy.