Svatý Jan pod Skalou

Ve středu 20.12.2023 studenti trávili čas získáváním informací o Svatém Janu pod Skalou,
které následně zpracovali formou prezentací. Ty si pak následně prezentovali dvojčlenné
skupinky navzájem. Tato aktivita sloužila k přípravě na druhý den, kdy se studenti vydají na
místo činu.

Výprava začala dne 21.12.2023 uprostřed Svatého Jana pod Skalou. Čekající skupina
studentů na pana profesora Urbánka si se zaujetím prohlíželi místní areál. Kromě krásného
kláštera i skály byly k obdivu.

Jako první na programu byla přednáška od místního správce pana Michala Šedivého, jež
probíhala v chladném, avšak překrásném katolickém kostele Narození svatého Jana Křtitele.
Studenti se dozvěděli legendu o svatém Ivanovi a počátcích zdejšího kláštera a kostela.

Po prohlídce jeskyně svatého Ivana se skupina přesunula k zdejšímu minerálnímu prameni.
V rámci zaslouženého odpočinku byl oběd ve zdejší školní jídelně a následně hudební
vložka zahraná na piano od jednoho ze studentů. Program pokračoval procházkou zdejším
lesem, a to okolo kaple Povýšení svatého Kříže a novogotické kapličky.

Následně členové výpravy navštívili informační centrum, které bylo bohužel zavřené, a také Svatojánské
muzeum (průvodce Jiří Ševčík st.), které bylo zároveň posledním místem jejich výletu.
Těšíme se na další výživné dobrodružství!

Marika Hochmanová 2. C, Vojtěch Houha 2.C, Matěj Tuček 2.C, Lukáš Frank 2.C

Informační tabule

Mgr. Jana Císařová

Ke konci minulého školního roku se všichni žáci naší školy během projektového týdne nějakým způsobem zapojili do prozkoumávání Brd. Velká část současné septimy se pustila do úkolu shromáždit textový a fotografický materiál, který by městu Hostomice posloužil k tvorbě informačních tabulí. Cílem bylo zpracovat nejen zajímavá místa a památky v samotných Hostomicích, ale také v obcích, které k nim patří (Bezdědice, Radouš a Lštěň), a zároveň turisticky atraktivní cíle v okolních Brdech.

   Během projektového týdne byly podklady posbírány a vytvořeny, následně se poupravily, zadaly ke zpracování grafické firmě a poté, co byly i fyzicky vyrobeny (spolu s dřevěnými tabulemi), se ke konci roku 2023 dočkaly instalace.

Město Hostomice ještě jednou všem zúčastněným děkuje za skvělou spolupráci!