Informační tabule

Mgr. Jana Císařová

Ke konci minulého školního roku se všichni žáci naší školy během projektového týdne nějakým způsobem zapojili do prozkoumávání Brd. Velká část současné septimy se pustila do úkolu shromáždit textový a fotografický materiál, který by městu Hostomice posloužil k tvorbě informačních tabulí. Cílem bylo zpracovat nejen zajímavá místa a památky v samotných Hostomicích, ale také v obcích, které k nim patří (Bezdědice, Radouš a Lštěň), a zároveň turisticky atraktivní cíle v okolních Brdech.

   Během projektového týdne byly podklady posbírány a vytvořeny, následně se poupravily, zadaly ke zpracování grafické firmě a poté, co byly i fyzicky vyrobeny (spolu s dřevěnými tabulemi), se ke konci roku 2023 dočkaly instalace.

Město Hostomice ještě jednou všem zúčastněným děkuje za skvělou spolupráci!