Informace ke stávce 27. 11.

Do pondělní stávky se zapojí část učitelského sboru. Provoz školy bude zajištěn. Výuka bude probíhat podle náhradního zkráceného rozvrhu. Jídelna funguje normálně.

Přikládáme vyjádření stávkujících:

Vážení rodiče,
rádi bychom vás informovali, z jakého důvodu se část pedagogického sboru rozhodla připojit ke stávce.

Myslíme si, že vzdělávací a pracovní podmínky pro studenty i zaměstnance na naší škole jsou na velmi dobré úrovni, přesto jsme se rozhodli stávku podpořit. Existují totiž odůvodněné obavy, že se po období zlepšování stavu našeho školství opět kvalita výuky bude snižovat.

Také bychom chtěli solidárně podpořit školy, jichž se současná situace dotkne nejvíce.

Přikládáme odkaz na oficiální stanovisko školských odborů.

Kolektiv stávkujících zaměstnanců