Certamen Latinum 2023

V letošním roce se uskutečnilo za posledních 20 let historie školy první školní kolo olympiády z latiny,
nazývané Certamen Latinum. Zúčastnili se ho hned 3 žáci GVH, kteří navštěvují páteční latinský
kroužek. V kategorii A se zúčastnil Vojta Polišenský (6.A), zadání kategorie B, určené pro studenty,
kteří se latině věnují déle než dva roky, plnily Šárka Synovcová (6.A), a Anička Polišenská (8.A). Z
každé kategorie mohou do dalšího, tedy zemského kola postoupit studenti z prvního a druhého
místa. Vojta se rozhodl dalšího kola nezúčastnit, Šárka z prvního a Anička z druhého místa se shodly,
že to zkusí.
Zemské kolo proběhlo ve čtvrtek 30. března v hlavní budově Filosofické fakulty UK na náměstí Jana
Palacha v Praze. Dívky vybavené latinsko-českými slovníky vyrazily si soutěž hlavně užít. Měly se
postavit studentům gymnázií, kde se latina vyučuje povinně několik let, navíc nebyl nikdo ze starších
studentů, kdo by sdílel své dojmy z předchozích ročníků. Do zadání se vrhly s vervou ve snaze nedat
svou kůži zadarmo. Při vyplňování testu, který se neomezuje pouze na překlady, ale obsahuje i otázky
historicko-kulturní, zúročily nejen svou čtyřletou práci v kroužku, ale i znalosti z antické historie,
kultury a mytologie získané v hodinách dějepisu, literatury, výtvarné výchovy i samostudiem.
V kategorii B zemského kola Certamen Latinum spolu soupeřilo 19 studentů (10 z různých pražských
gymnázií, dále Říčany, Neratovice, Plzeň, Klatovy a Hořovice). Anička Polišenská obsadila krásné osmé
místo. Šárka Synovcová se dokonce probojovala na medailovou pozici a se ztrátou pouhých 75 setin
bodu za vítězkou obsadila úžasné druhé místo! Oběma ze srdce gratulujeme k tak skvělým výsledkům
a Šárce, která z druhého místa postoupila do celorepublikového kola, do nějž postupuje 5 studentů z
českého a 5 z moravského zemského kola, moc držíme palce, aby uspěla co nejlépe.
Celorepublikové kolo Certamen Latinum proběhne 12. dubna v prostorách Národního muzea v Praze.
Držte Šárce palce spolu s námi 🙂

více o soutěži zde