Zájezd do Berlína 2022

Autorka: Eliška Bendová, 4.C

Týden po začátku školního roku se několik žáků z vyššího gymnázia pod vedením trpělivých pedagogů vydalo na zájezd do Berlína.

Cesta proběhla bez větších obtíží. Vyrazili jsme ještě před svítáním, doprovázeni milou průvodkyní. Záměrem jejího výkladu bylo nás seznámit se vznikem tohoto krásného a zajímavou historií naplněného města, do něhož jsme dorazili okolo desáté hodiny. Naše prohlídka začala u budovy Říšského sněmu, sídla Německého spolkového sněmu, a pokračovala k významnému symbolu Berlína, a to k Braniborské bráně, se kterou je spojeno mnoho historických událostí. Prohlédli jsme si Památník holocaustu, přešli přes Postupimské náměstí a zastavili jsme se také u Checkpoint Charlie, u zachovalého hraničního přechodu, který v nás na okamžik vyvolal myšlenky na bezmoc, strach a utrpení během rozdělení města berlínskou zdí. Tyto myšlenky však brzy zahnal hlas oznamující nám, že nás čeká rozchod na Alexanderplatz. Měli jsme plno možností, jak strávit zbytek odpoledne. Někteří z nás si vybrali navštívení Berlínské televizní věže, která dosahuje výšky 365 metrů, jiní zavítali ochutnat typickou německou specialitu v podobě currywurstu.

Mezi další zajímavá místa, která jsme měli možnost navštívit, patří Muzeum DDR, kde se nám naskytl pohled na způsob života v tehdejším východním Německu. 

Večer nás autobus převezl k ubytování. Tam jsme si rozdělili pokoje, užívali si čas s přáteli a nakonec spokojeně usnuli za zvuku deště.

Následující den jsme si museli přivstat, jelikož nás čekal výlet na zámecké sídlo Sanssouci, které nás uchvátilo nejen svojí vnitřní výzdobou. Po prohlídce zámku jsme se uchýlili prohlédnout si jeho rozsáhlou zahradu. Naše další kroky vedly do Postupimi, hlavního města Braniborska, zde jsme navštívili Cecilienhof, místo konání postupimské konference. Poslední zastávkou tohoto dne byl Kurfürstendamm. Tam jsme se navečeřeli a podívali se do Pamětního kostela císaře Viléma.

Po návratu zpátky na ubytování jsme brzy zalehli plni nedočkavosti, co nás čeká další den.

Ráno dne odjezdu bylo poněkud klidnější. Nasnídali jsme se, sbalili si věci a usedli do autobusu, který nás odvezl do zámku Moritzburg, místa natáčení pohádky Tři oříšky pro Popelku. Ze zapůjčených tabletů jsme se dozvěděli zajímavosti z období využívání tohoto loveckého zámku. Také nechyběla možnost si vyzkoušet Popelčin střevíček. Naše předposlední výprava vedla do města Drážďany, okouzlujícího svým historickým centrem. Nechyběly ani nákupy na Prager Strasse.

Zpátky do Hořovic jsme se vrátili kolem půl deváté večer spolu s mnoha nezapomenutelnými zážitky, především díky paním profesorkám Šebestové a Jirouchové a panu profesoru Urbánkovi, kteří stáli za uskutečněním zájezdu do Berlína.