Krvi zdar!

Filip Mazura, 8.A

Ve středu 17. ledna brzy ráno se v transfúzní stanici Nemocnice Hořovice pod vedením paní profesorky Komínkové shromáždili studenti našeho gymnázia, které lákala touha udělat dobrou věc, a to darovat pár stovek mililitrů své krve potřebným.

Nejprve jsme obdrželi pořadové číslo a dotazník, který jsme vyplnili v čekárně. Při jeho náročném vyplňování nám pomáhala konzumace lahodného pečiva, které jsme zapíjeli vodou, limonádou či různými nápoji z kávovaru.

Po evidenci, kdy jsme museli splnit kritéria pro darování, nás čekal onen moment uvelebení se na nemocniční lůžko, na němž nám byla bezbolestně odebrána naše červená tělní tekutina. Jelikož se jen málokdo chtěl dívat na jehly ve svých rukou, uvítali jsme, že v odběrové místnosti byla přítomna televize, na které právě vysílali přenos z Poslanecké sněmovny. Záběry poslanců dokázaly některým z nás zvednout tlak, což sestřičky bezpochyby uvítaly.

Prvodárci pak obdrželi balíček dárků. Na konci celé dobročinné akce nám byl podán výklad o tom, komu naše krev pomůže a jaký rozdíl je mezi odběrem krve a plazmy. Též nám byl vysvětlen harmonogram, který máme dodržovat, pokud bychom chtěli darovat krev i v budoucnu, o čemž několik z nás i po tomto (i přes počáteční obavy) pozitivním zážitku silně uvažuje.

Závěrem děkujeme laskavým sestřičkám za jejich vstřícný přístup a věříme, že námi darovaná krev pomůže tam, kde má.

Pokrevní bratři a sestry ze 7.A, 3.C, 8. A a 4.C