Certamen Latinum 2024

Čtvrtého dubna tohoto roku se uskutečnilo celostátní kolo olympiády v latinském jazyce zvané
Certamen Latinum. Samozřejmě mu předcházelo kolo školní a zemské, to první v únoru a druhé
v březnu. Oběma koly se úspěšně probojovala, stejně jako loni, až ke zmíněnému celostátnímu kolu
studentka 7.A Šárka Synovcová, která úspěšně hájila barvy našeho gymnázia.
V celostátním kole se v kategorii B, určené studentům, kteří se latině věnují více než dva roky, sešlo
10 studentů z gymnázií napříč Českou republikou. Řešili velmi zajímavé a dle ohlasů i zábavné otázky
spojené s nově objevenou facebookovou stránkou císaře Karla IV. Že jste nevěděli, že ve středověku
něco takového existovalo? Podívejte se na přiložené obrázky sociální (pergamenové) sítě, jež se ve
středověku nazývala „Pergamena vultus“.


Záštitu nad konáním „latinské olympiády“ převzal v roce 2023 Ústav řeckých a latinských studií a
soutěž v jejich podání je vtipná, zábavná a moderně pojatá soutěž určená pro všechny zapálené
latiníky z řad gymnaziálních studentů. Testuje, ale zároveň edukuje a baví. Kromě jazyka jsou zde
vtipnou cestou testovány i znalosti historie a umění.
Jak významné toto klání bylo, dokládá i fakt, že Český rozhlas přinesl kromě reportáže zde
(v čase 15:19) i živý vstup do vysílání Českého rozhlasu Plus zde (v čase 13:50).
Šárka se zadaných úkolů zhostila svědomitě a zdatně a obsadila pěkné 7. místo mezi studenty z Čech
i Moravy. S ohledem na to, že na GHV se v současné době latina vyučuje pouze formou kroužku a vše
je tedy v rukou (a na píli) účastníků, je to jistě výkon hodný obdivu. Díky, Šárko, za příkladnou
reprezentaci naší Alma mater a mnoho zdaru v příštím ročníku 😉

Mgr. Hana Veselá (vyučující latiny v kroužku GVH)