Desatero pro primární prevenci

Naše škola se zapojila do projektu společnosti Presafe Společně v bezpěčí, který je podporovaný MŠMT.

Jde o desatero pro primární prevenci – více u vašich vyučujících 🙂