Londýn 2023

V úterý 26. září v odpoledních hodinách jsme vyrazili na nekonečnou cestu do hlavního města Velké Británie, Londýna. Na místo jsme dorazili ve středu ráno a prohlídku začali centrem Londýna a obou břehů Temže. Den jsme skončili u nultého poledníku v Greenwich. Druhý den jsme navštívili pobřežní městečko Brighton a útesy Seven Sisters. Páteční dopoledne jsme strávili v královském hradě Windsor a okolí. Odpoledne jsme pak zkoumali vojenská letadla v R.A.F. muzeu. Poslední den jsme se znovu vydali do srdce Londýna. Viděli jsme sídlo panovníka Velké Británie i Westminsterský palác spolu s ikonickým Big Benem. Pak už nás čekala jen čtrnáctihodinová cesta zpět. I přes všechny komplikace jsme v pořádku a plní dojmů dorazili v neděli dopoledne zpět ke škole.

Lucie Havlíková, 7.A

Projektový týden

V týdnu od 29. května do 2. června proběhl na naší škole projektový týden. Pro všechny zúčastněné to bylo poprvé. Studenti se v rámci dvoutřídek (prima a sekunda, tercie a kvarta, prvák a kvinta, sexta a druhák, septima a třeťák) rozdělili do skupin, ve kterých se věnovali zkoumání Brd.

Naše blízké Brdy byly společným tématem všech skupin, jak je pojmou, bylo jen na studentech a na jejich provázejícím učiteli. Skupiny se zaměřily na různé oblasti – měřili pH vody v Klabavě, hledali záhady v Brdech, šli po stopách partyzánů, někteří jen šli přes Brdy a spali v nich, další skupina se dozvěděla o fungování armády prostřednictvím 13. dělostřeleckého pluku v Jincích, …. (Bylo toho mnohem víc, přidáme přehled skupin a jejich výstupů).

Ve čtvrtek se pak všechny skupiny sešly zpět ve škole a zpracovávaly svoje data a zážitky do prezentovatelné formy.

S výsledky svého projektu pak seznámila každá skupina své spolužáky v pátek, ze všech prezentací (videí) bylo znát, že kdo chtěl, mohl se dozvědět, naučit a získat opravdu mnoho.

Hodnocení projektu pomocí formuláře pak ukázalo, že podobnou projektovou výuku pravděpodobně uspořádáme i příští rok. Forma a obsah budou možná trochu jiné, myšlenka „vystup ze své komfortní zóny,“ spolupracuj, tvoř a uč se, zůstává.

Procházka Prahou s anglickým výkladem – 3.C

Dne 2. května 2023 se 3.C vydala do Prahy v rámci hodin anglického jazyka. Cílem exkurze bylo
poznání památek v našem hlavním městě a také trénink ústního projevu v angličtině. Každý student si
totiž připravil krátké povídání o určité památce v angličtině, a tak si třída vystačila i bez průvodce.
Procházku jsme započali na Smíchovském nádraží, kam jsme se z Hořovic přesunuli vlakem. Rozdělili
jsme se na dvě skupiny jako ve škole – jedna pod vedením paní profesorky Sojkové, druhé velela paní
profesorka Brodská. Už na nádraží jsme si poslechli první poučný projev od svých spolužáků, kteří
hovořili o dějinách Prahy od jejího založení až po současnost. Poté jsme se svezli tramvají na zastávku
Újezd přímo pod Petřín a po krátké debatě o tom, zda využijeme lanovku, jsme se nakonec rozhodli
ušetřit padesát korun a vyšlapat na Petřín pěšky. Díky tomu jsme se nejen protáhli, ale také si
prohlédli krásný park a poslechli si další projev jednoho ze spolužáků, tentokrát na téma doprava,
tedy jak se do hlavního města dostat a jak se v něm nejlevněji a nejrychleji přepravovat. Většina z nás
potom navštívila i samotný Petřín. Když jsme se nabažili příjemné atmosféry nahoře, sešli jsme
z kopce dolů zpět do historického centra. Po cestě jsme měli opět několik poučných anglických
okének a vyfotili pár fotek s výhledem na Pražský hrad. Již bez kontrol jsme s davy vešli do jeho
areálu a navštívili neplacenou část katedrály sv. Víta. Areál hradu jsme opouštěli po Malé Straně
kolem Zlaté uličky, na druhý břeh Vltavy jsme přešli přes Karlův most směrem na Staroměstské
náměstí. Zde jsme samozřejmě nemohli jen tak minout slavný orloj – ani ten se neobešel bez
komentáře v angličtině. Poté už nás čekalo jen Václavské náměstí, kde exkurze oficiálně skončila.
Výlet se vydařil a jistě splnil svůj účel – příjemnou formou jsme se v angličtině seznámili s krásami a
skvosty našeho hlavního města.

Almanach 75

Vážení, milí a ctění absolventi hořovického gymnázia,

dovoluji si Vás požádat o článek (vzpomínku) do chystaného Almanachu GVH 75, který vyjde u příležitosti 75. výročí vzniku naší školy. Uveďte, prosím, své jméno současné i tehdejší a rok maturity. Příspěvky můžete zasílat na mail gvh@gvh.cz.

Pokud by se Vám do delšího psaní nechtělo, nabízíme Vám vzpomínkový formulář, který najdete na https://forms.gle/EKZ5rCZkbxeuvWyZ8.

S předstihem Vás srdečně zvu na oslavy onoho výročí, jež proběhnou v sobotu 16. září 2023.

Předem mnohokrát děkuji za ochotu, těším se a srdečně zdravím,

Jiří Vlček, GVH Hořovice

A zase se to stalo …

Olympiáda z francouzského jazyka

Rok se s rokem sešel a naše francouzská komunita na GVH porovnala své znalosti jazyka ve školním kole olympiády ve francouzštině, které se konalo 4. dubna 2023, pod dohledem paní profesorky Hoškové a Pintové, s následujícími výsledky:

Kategorie A1/A1+

1. místo: T. Ševítová

2. místo: T. Podušková

3. místo: M. Lukavská

Kategorie A2/A2+

1. místo: Z. Krtilová

2. místo: E.  Burešová

3. místo: E. Hrabáková

Kategorie B1

1. místo: V. Štajnerová

2. místo: Z. Krtilová

3. místo: A. Řehořová

Všem zúčastněným studentům děkujeme za účast a chválíme začátečníky za nasazení i výkon 

Certamen Latinum 2023

V letošním roce se uskutečnilo za posledních 20 let historie školy první školní kolo olympiády z latiny,
nazývané Certamen Latinum. Zúčastnili se ho hned 3 žáci GVH, kteří navštěvují páteční latinský
kroužek. V kategorii A se zúčastnil Vojta Polišenský (6.A), zadání kategorie B, určené pro studenty,
kteří se latině věnují déle než dva roky, plnily Šárka Synovcová (6.A), a Anička Polišenská (8.A). Z
každé kategorie mohou do dalšího, tedy zemského kola postoupit studenti z prvního a druhého
místa. Vojta se rozhodl dalšího kola nezúčastnit, Šárka z prvního a Anička z druhého místa se shodly,
že to zkusí.
Zemské kolo proběhlo ve čtvrtek 30. března v hlavní budově Filosofické fakulty UK na náměstí Jana
Palacha v Praze. Dívky vybavené latinsko-českými slovníky vyrazily si soutěž hlavně užít. Měly se
postavit studentům gymnázií, kde se latina vyučuje povinně několik let, navíc nebyl nikdo ze starších
studentů, kdo by sdílel své dojmy z předchozích ročníků. Do zadání se vrhly s vervou ve snaze nedat
svou kůži zadarmo. Při vyplňování testu, který se neomezuje pouze na překlady, ale obsahuje i otázky
historicko-kulturní, zúročily nejen svou čtyřletou práci v kroužku, ale i znalosti z antické historie,
kultury a mytologie získané v hodinách dějepisu, literatury, výtvarné výchovy i samostudiem.
V kategorii B zemského kola Certamen Latinum spolu soupeřilo 19 studentů (10 z různých pražských
gymnázií, dále Říčany, Neratovice, Plzeň, Klatovy a Hořovice). Anička Polišenská obsadila krásné osmé
místo. Šárka Synovcová se dokonce probojovala na medailovou pozici a se ztrátou pouhých 75 setin
bodu za vítězkou obsadila úžasné druhé místo! Oběma ze srdce gratulujeme k tak skvělým výsledkům
a Šárce, která z druhého místa postoupila do celorepublikového kola, do nějž postupuje 5 studentů z
českého a 5 z moravského zemského kola, moc držíme palce, aby uspěla co nejlépe.
Celorepublikové kolo Certamen Latinum proběhne 12. dubna v prostorách Národního muzea v Praze.
Držte Šárce palce spolu s námi 🙂

více o soutěži zde