HRY VIII. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2017

– doprovodná soutěž  – KRÁTKÝ FILM / VIDEO

v červnu se v Jihomoravském kraji, po záštitou Českého olympijského výboru, uskuteční Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR (dále jen Hry), jedná se o vrcholnou republikovou soutěž krajských reprezentací v kategoriích mladších a starších žáků a žákyň.  Středočeský kraj se této olympiády tradičně účastní a na letních Hrách dosahujeme vynikajících výsledků – v letech 2009, 2013 a 2015 získali Středočeši 1. místo v celkovém hodnocení krajů, což je ve velké konkurenci opravdu úspěch.

Tradičně jsou mezi sportovní soutěže zařazovány i soutěže kulturní či umělecké. Pro letošní rok je to doprovodná soutěž – natočení krátkého filmu/videa na téma: „Společně, ne vedle sebe“.

Za tuto soutěž získává kraj body do celkového hodnocení, naši sportovci by tedy uvítali podporu vašich žáků, aby tak pomohli obhájit zlato z posledních Her.

Soutěží JEDNOTLIVCI – 12 – 15 let – natočením videa a jeho odesláním do konce března 2017 na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje se zařadíš do soutěže.

VÍTĚZOVÉ za Středočeský kraj (2 chlapci a 2 dívky) postupují do celostátního kola, které se bude konat 24. – 29. 6. 2017 v Brně v rámci Her VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR. Účastníkům celostátního kola bude po celou dobu LODM zajištěno ubytování, stravování, doprava a poskytnuta sportovní reprezentační souprava Středočeského kraje, zúčastní se zahajovacího a zakončovacího ceremoniálu Olympiády a budou moci navštěvovat jednotlivé sportoviště, kde budou sbírat materiál pro celostátní kolo.

Propozice k soutěži jsou ke stažení zde.

Projekt „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“

Projekt „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“

Gymnázium Václava Hraběte, Hořovice, Jiráskova 617 je zapojeno do projektu Středočeského kraje „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Cílem projektu je zkvalitnění podmínek vzdělávání ve školách prostřednictvím jejich modernizace multimediální didaktickou technikou a využívání znalostí a dovedností učitelů, které získali dalším vzděláváním v oblasti informačních a komunikačních technologií.

V rámci projektu byla škola vybavena interaktivní tabulí včetně ozvučení, počítačem včetně softwaru, data-video projektorem, digitálním vizualizérem, videorekordérem a  uzamykatelnou skříňkou na techniku.

Do projektu je zapojeno 90 škol zřizovaných Středočeským krajem (54 středních škol a 36 základních škol).

Celkový rozpočet projektu činí 429 923 EUR, z toho 85 % (tj. 365 435 EUR) bude pokryto grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a 15 %  (tj. 64 488 EUR) z povinné finanční spoluúčasti Středočeského kraje.